tirsdag den 16. maj 2017

Blåhals og Sort Glente

13/5 tog mig og Rasmus Momme på tur i hans fars bil, hvor targetarten var Hortulan og Hvidhalset Fluesnapper. Vi besluttede os først at tage forbi Drosselrørsangeren, som var pp og vi fik til og med også Havesanger og Nattergal på listen der. Vi kørte derefter mod Borreby Mose, hvor vi kiggede på Stor Kobbersneppe og ellers lige hurtigt tjekkede for eventuelle sjældenheder, men det nærmeste vi kom, var en gul vipstjert der kaldte med et kald der mindede om Citronvipstjert. Vi kørte videre mod Sevedø, hvor de første fugle vi spottede var en flok storspover på markerne, men der var ikke andet. Det virkede relativt tomt og vi formåede kun at få en Havørn, en Gulbug og nogle Rørhøge. Da vi så kørte mod hovedevejen igen, spotter jeg så en langhalet mørk rovfugl, der flyver med stive vinger 100 meter væk fra os siger at Rasmus skal tjekke den. Vi får kikkert på den og det er en meget pæn Sort Glente! Jeg smider bilen ind til siden, og Rasmus får taget billeder, mens jeg holder øje med om der kommer biler, da vejene dernede er ret så smalle. Vi ender med at den raster kort tid på marken, inden den lunter afsted mod øst/nordøst igen.

Rasmus har meget bedre billeder, men her er mit ene af den sorte glente.
Samtidig med den spotter jeg nogle Hvepsevåger og Rørhøge og vi er blevet mere optimistiske, men samtidig er klokken ved at blive mange da jeg skal være på arbejde 1700 og jeg skal sætte bilen af i Sorø og nå toget derfra inden... Vi planlægger at tage mod Stignæs og får tjekket skoven, uden at det giver noget og derefter et kort pitstop, hvor der bliver indtaget energidrikke og pølsehorn. Vi kører derefter den lange tur mod Reersø, et stort sats med det tidspres vi havde og den afstand vi skulle tilbagelægge. Efter en længere køretur ender vi der og parkerer ved Campingpladsen, så vi kan nå ud til antennerne/masterne, som er kerneområde for Bomlærke og vi håber på at få en Hortulan der, men påvej der ud, tjekker jeg lille stykke brak, hvor jeg inden får forklaret "at det ligger i mit top-tre for Reersø og at det nok er her vi ender med at finde en Blåhals". Jeg går 20 meter ind i brakområdet, hvor der så letter en lille, korthalet jorddrossel med rustrøde halesider og et bredt mørkt halebånd og jeg råber straks "BLÅHALS". Vi genfinder den lynhurtigt og ser den pissegodt og vi får begge sindssygt fede billeder. Vi ringer rundt og får gang i jungletrommerne, da ingen af os har Babyalarm eller Rolfcall.
Nordlig Blåhals ssp. Sveica 2k han

Nordlig Blåhals ssp. Sveica 2k han - hvordan den sås oftest i det visne bynk Kort efter kommer vi i kontakt med JLR der fortæller at han er påvej. Han får også set den pissegodt, da den sætter sig op på indhegningen til lærkepletten. Af andre fugle var der også Bomlærker, en haleløs Bynkefugl og en spændende "iberian"-type Gul Vipstjert han, som kaldte afvigende og havde hvid strube, men til dem der læser, så er det nok en lokal fugl, da samme fugl blev set og hørt præcist samme sted af undertegnede og Philip Elbek.
Bynkefugl
Da den viste sig fra sin bedste side
Men vi bliver så kort efter nødt til at kører da jeg havde et arbejde der skulle passes. Korte af det lange så endte jeg alligevel med at komme for sent, men det er fint nok, fandt en Blåhals på Vestsjælland.

torsdag den 2. marts 2017

På tur med Philip Elbek og Stig Kjærgaard Rasmussen

Den 18/2 kørte jeg med Philip Elbek og Stig Kjærgaard Rasmussen til Reersø også til Kalundborg Klosterskov, hvor target var Nøddekrige, Hærfugl, Lapværling og Bjergpiber. Vi ankom til Reersø cirka kl. 0900 og gik straks efter bjergpiberen, vi fik lettede en lysmavet piber der kaldte med et ret klart kald der mindede om en blanding mellem engpiber og skærpiber, Bjergpiber - men da vi ikke havde set den godt, kaldte jeg den for "mulig". Vi forsatte med at tjekke op langs opskyllet og molen, hvor vi fandt én Sortgrå Ryle, selvom der er rapporteret op til ni tidligere. Der en hulens masse måger ellers på lokaliteten, og jeg fik en del tid til at gå med at tjekke dem, hvilket gav en lille sjat måger, som jeg syntes så sjove ud. Men ellers var hærfuglen negativ, hvilket var lidt øv. Men ellers gav det en strandet Sortand og jeg genfandt den lokale kaspiske måge der rastede et godt stykke ude ved tangen.
Sølvmåge 3k?
Kaspisk Måge 3k


Sortgrå Ryle
Efter en 30-40 minutter besluttede vi os for at køre videre ind i byen for at tjekke haverne, hvilket var frugtesløst og derefter videre til Nordveststranden, hvor vi håbede på Lapværling. Vi vidste hvor de holdte til, så det var bare et spørgsmål om at nå der ud. Der var godt med sanglærke og enkelte gulspurve, så det lovede godt, på vej ned af stien der går syd indlands, ser jeg en småfugl der ryger op, den afviger fra sanglærkerne i helhedsindtryk, men stadig lidt plump i det ala snespurv, så melder den som Lapværling. Vi går der ned af og vi ser så en lille flok på 6 stks der ryger op og bum lapværling er i kassen. På vej mod der, hvor de landede ses der to drosler der kommer hen mod den lille forsamlingen af træer der er ved stien og de lander. Vi får skop på dem og kan derefter krydse Misteldrossel af, de sidder der for en kort stund inden de ryger hen på marken for at fouragerer. Vi når forbi træerne og begynder at skanne området, hvor vi mente de landede. Der går kun kort tid, før vi finder dem fouragerende rigtig fint og de kunne ses supergodt i skop. Vi rykker tættere på, mens jeg beslutter mig for at tjekke det lille stykke jord, langs stien, hvor der er dyrkes majs og ofte er lagt i brak. Det er et af de giftigste steder for værlinger, lærker og pibere og det lille stykke jord har en ret imponerende artsliste, med arter som Træpiber, Lapværling, Husrødstjert og er et af de bedste steder for Rørspurv på halvøen. Jeg formår at trampe seks Rørspurve, men ellers ikke andet. Vi står ellers i noget tid og beundrer værlingerne inden vi så smutter op til kysten for at se efter eventuelle rastende lappedykkere eller ænder.
Misteldrosler
Lapværlinger
Lapværlinger
Det meste spændende er en Gråstrubet Lappedykker, som jeg er den eneste der ser... Vi vender tilbage til havnen for at give hærfuglen en chance til og ellers for at tjekke de fugle der måtte være. Den Kaspiske Måge viser sig fra sin bedste side og vi formår at jokke Bjergpiberen op igen ved vandet, så den ryger ud på engarealerne. Der tramper vi den så op igen, sammen med to skærpibere der holdte til nede ved vandet. Hele engarealer der er øst for havnen er sindsygt giftigt og det kan sikkert give nogle rigtig gode fugle, hvis man går det igennem en september eller oktoberdag. Lige da vi kommer tilbage fra vores trampetur, bliver der råbt at hærfuglen er kommet! Vi skynder os hen til græsarealet bag sejlklubben og der viser den sig fra sin bedste side. Vi er alle glade og Philip fik en ny DK-art. Den formår så at forsvinde sporløst og vi beslutter os for at køre op til kirken for at spise noget frokost og tælle vadere. Af spændende arter er der Strandhjejle og Islandsk Ryle, sammen med store antal af Storspover, Alm. Ryle og div. ænder.


Den lokale Kaspiske Måge
Hærfugl
Vi tager så den lange tur mod Kalundborg, hvor vi håber på at nøddekrigen viser sig fra sin bedste side. Efter en køretur på små 40 minutter ankommer vi og efter en kort gåtur med anvisninger fra Morten Christensen, er den der og den viser sig fra sin bedste side. Skøn fugl og en fed oplevelse med en art jeg ikke har set siden 2008 i uge 42 ved Blåvand. Efter at have nydt den i en god halv time, vender vi tilbage til bilen og vender snuden mod Slagelse, hvor jeg lige skal tjekke op på en hund og derefter bliver jeg smidt af ved Sorø til fødselsdag!

Nøddekrige, more dødekrige


Tusind tak til Stig for kørsel og tusind tak til både Philip og Stig for godt selskab under hele turen.Find Lapværlingerne


fredag den 24. februar 2017

Hvidsisken ved Pedersborg Sø - 13/2

13/2 var jeg ude og gå en tur omkring Pedersborg Sø, da jeg tilfældigvis var i Sorø for at besøge min far og papmor. Gåturen var faktisk hovedsageligt møntet på at finde gråsiskener, inspireret af RSN's succes med hvidsiskener, håbede jeg på en at finde en arktisk snebold aka hvidsisken. På østsiden holdte der fem gråsiskener til, allesammen Stor Gråsisken, blandt 60 grønsiskener, en af dem en ret så bleg fugl, men med kraftig flankestriber, groft tegnet bryst og hovedet med en gråbrun grundfarve og undergumpen havde en lille sjat tydelige striber og overgumpen var hvid og kraftigt stribet og virkede ellers stornæbbet.

Det var først på vestsiden, at jeg fik min chance. Fandt en stor flok med grønsiskener og gråsiskener der fouragerede i nogle træer og begyndte a skanne dem. Fandt overraskende nok, ret hurtigt en meget lys sisken nedefra og så en utegnet undergump, tynde striber på flanken og stort set utegnet på brystet pånær nogle få meget fine striber, flødefarvet ansigt ala frosen mælk med lille næb og øje, da den så hang med ryggen ned mod mig, med halen strittende op, som ballast, var hvide vingebånd tydelige og en gråhvid grundfarve på ryggen adskilte den fra de andre koldt farvet store gråsiskener jeg havde set den dag og senere ville se, da ofte bare være grå med grovere rygstriber og mørkere grofttegnet nakke, hvor hvidsiskener viste en hvidlig nakke med fine striber. Overgumpen kunne ikke ses da halen var vinklet væk fra mig, da den hang og blev hellere ikke set da den fløj væk på en måde så overgumpen ikke kunne ses. Den blev set henover cirka 1 minut til 1½ minut, men blev set godt på tæt hold da den hang henover i mig fire meters højde. Fuglen var helt klart dagens fugl, men kunne ikke genfindes i de næste 40 minutter jeg tjekkede den tætte flok inden jeg fik ondt i nakken og fuglene lettede. Turen gav ellers af interessante fugle, en vandrikse, tre træløbere og en stor tornskade!

Lige der!


Ikke første gang jeg har haft en kandidat, men først nu at jeg føler mig selvsikker nok og har set den godt nok til at kunne sige at det var sådan en. Next stop ssp. Hornemanni på Færøerne

onsdag den 7. december 2016

Tilbageblik på det sidste stykke tid

Det sidste stykke tid har været domineret af skole og familie, så fugle har desværre ikke haft den plads de skulle have. det blev godt nok til en tur til Reersø med MaP, som gav arter som Pibesvane med 22 i en flok, den lokale Kaspiske Måge han, som nu er i 2k-dragt og sikkert igang med at fælde til 3k, men turens fugl blev helt klart en Lapværling vi trampede op midt på øen, ved et lille stykke "fredet" område, hvor der er indhegnet og flankeret af græs og solsikker. Der jokkede vi en værling der var anderledes i helhedsindtryk end de rørspurve vi havde sparket op. Mads tog en del billeder og allerede på kameraet var den lidt sjov og jeg syntes jeg havde et Lapværlingekald. Ellers tjekkede vi resten af indlandet, hvilket gav en stor flok Gulspurve der blev tjekket grundigt, men vi smuttede tidligt da jeg havde arbejde og det regnede lidt, Flasken gav en blandet pose rovfugle bestående af Vandrefalk, to Havørne og Blå Kærhøg, ellers en ny Kaspisk Måge 1k der rastede sammen sølvmågerne og en Sildemåge 1k der stod alene. Da vi kom hjem, blev billederne tjekket og det gav en fin Lapværling. Den første jeg har set udenfor Blåvand og et af de bedste fugle fra Reersø-området jeg har haft i et stykke tid. Dagen efter blev der dog fundet Bjergpiber og Hærfugl...

Ellers blev Sibirisk Jernspurv i Hirtshals twitchet sammen med Mads Paulsen igen og Philip Elbek. Den var pp, så det var superduper og vi var alle glade. Tophejren blev forsøgt twitchet, men den var negativ.

Nu bliver det spændende at se hvad de næste par uger bringer i form af fugle, satser selv på at tjekke drosler og eventuelt kystlinjen ved Reersø, så gør klar til Daurian Redstart eller Brundrossel ud ved Sydvestspidsen.
Lapværling sands. en han i vinterdragt @Mads Paulsen

onsdag den 23. november 2016

Vietnam, Videre til Hoi An!

På den sidste dag på Da Lat-plateauet besøgte vi Ta Nung Valley igen igen. Vi havde ikke lang tid da vi skulle videre med flyet til Da Nang tidligt om eftermiddagen. Vi nåede en ny art, Banded Bay Cuckoo og fik en bedre obs af en Da Lat Shrike Babbler, hvor vi fik øjenbrynet at se i modsætning til dagen før.
Jeg var spændt på hvad Hoi An ville byde på. Det var et helt andet habitat, lavland, vådområder, så det måtte jo give en håndfuld nye arter. Hoi An er en lille historisk by, fuld af turister, ekstremt pågående sælgere og mere end 1000 elendige skræddere, men det er en anden historie. Jeg prøvede at google birding artikler for området, men fandt ikke meget brugbart. En af siderne var direkte pessimistisk. Så jeg vil postulere at følgende indlæg, men nok mest det næste, bliver en af de bedre kilder til at birde i og omkring Hoi An. 
Hotellet var blevet valgt ud fra dets placering nær floden og vi blev glædeligt overraskede over at restauranten lå, så den havde udsigt over denne.
Hotellets placering
Jeg tog mit teleskop med til morgenmad hver dag og kunne lige så langsomt tilføje arter til listen: Plain Prinia, White-breasted Waterhen, Long-tailed Shrike, Crested Myna, Pied Kingfisher, Purple Heron, Black-winged Kite og Chinese Blackbird. Også arter set tidligere på turen viste sig bedre her: Plaintive Cuckoo, White-breasted Kingfisher, Stejneger's Stonechat og Brown Shrike sås fint og ofte.

Plain Prinia, fandtes OVER ALT
Crested Myna
Black-winged Kite, et par byggede rede i et træ vinkelret ud for hotellet

Plaintive Cuckoo. Optrådte nogen gange i hvad der lignede familie-flokke
Brown Shrike

Efter nogle dage forlod vi byen for at besøge Bach Ma National Park, hvilket vi arrangerede med et af de mange rejsebureauer, der ligger i Hoi An. Det er ikke en af 'standard destinationerne', som de sender en ud til, så det går ikke så glat, som hvis man vil ud at se Marble Mountains osv. Vi fandt dog en der snakkede tilstrækkeligt engelsk og som ville ringe til de telefonnumre vi fandt på nettet til parken. Således fik vi arrangeret at bo ikke langt fra den højeste top, i Phong Lan Villa, en af de få steder man kan bo inde i parken.
Turen gik dog bogstavelig talt i vasken. Det havde åbenbart ikke regnet der i flere dage, men kort før vores ankomst begyndte det. Det havde ikke været noget problem at bo der tre dage i 15 grader og regn, men værelserne var simpelthen ikke lavet til alt det vand, så der var ikke nogen steder man kunne søge tilflugt fra fugten. Det var lige lovlig ekstremt for mine forældre og selv jeg måtte indrømme, at det ikke var behageligt aldrig at kunne blive tør... Lidt birding blev det dog til. Rundt om hotellet hoppede en Blue Rock Thrush rundt og første morgen sneg jeg mig ud med regnslag og kikkert, kameraet måtte blive hjemme! Trods at regnen og tågen gjorde sit bedste for at dugge okularene til på min kikkert, lykkedes det at få Blyth's Shrike-babbler, Puff-throated Bulbul og Red-flanked Bluetail (Blåstjert), som nye arter for rejsen. Jeg så også noget der lignede Siberian Thrush, hun, men har ikke krydset, samt en flok Partridge sp... Jeg kom tilbage til morgenmaden, hvor et akvarium, der havde været tomt ved ankomst, var blevet fyldt af regnen over natten. De løj altså ikke da de sagde at regnen var begyndt, som vi kom! Inden vi fik planlagt vores tur hjem passerede en flok Black-throated Laughingthrush gennem træerne ved morgenmaden og jeg forlod således stedet med tre nye arter... Der må jeg tilbage til en dag!
Blue Rock Thrush
New Lifers: 12

mandag den 7. november 2016

Færøernes hit-parade og diverse fugle af interesse.

Turen til Færøerne har været et kæmpehit, med 6 SU + 2 der ikke bliver sendt ind til SU, da der ikke er billeder af dem, de otte arter er: Sibirisk Bynkefugl 19/10, Hvalba, Rene Rørbæk*, Misteldrossel 19/10 Trongisvági, Ragnar Smith*, Bjergløvsanger 21/10 Kunoy, Silas K. Olofson* Stillits 21/10 Árnafirði, Ragnar Smith*, Storpiber Svínoy, Silas K. Olofson* Dværgværling 22/10 Hattarvik René Rørbæk* og Philip Elbek* hvor de to sidste er Hvidsisken 19/10 Trongivág Ragnar Smith* og Amerikansk Pibeand 19/10 Nes fundet af os allesammen. Det er de åbenlyse fugle, som sammen med 22 bryn stjal showet, men formåede også at se få en del fåtallige og ret gode arter på kontoen og ellers kan man også lave racenørderi ud i Gærdesanger og Sibirisk Gransanger, noget jeg syntes er sjovt, når jeg sidder for mig selv. Her kan i se nogen af de spændende fugle vi så.

Gærdesanger Sandvik

Gærdesanger

Gærdesanger


Gærdesanger


Gærdesanger


Bjergløvsanger @René Rørbæk

Bjergløvsanger @René Rørbæk

Hvidbrynet Løvsanger @Philip Elbek

Hvidbrynet Løvsanger @Philip Elbek

Sibirisk Gransanger

Dværgværling @Philip Elbek

Dværgværling @Philip Elbek

Bysvale @Philip Elbek

Silkehejre @René Rørbæk

Broget Fluesnapper @René Rørbæk

Stillits @Philip Elbek

Sibirisk Bynkefugl @Philip Elbek

Sibirisk Bynkefugl @Philip Elbek

Sibirisk Bynkefugl
(Amerikansk) Pibeand @Philip Elbek


(Amerikansk) Pibeand @Philip Elbek

Misteldrossel @Philip Elbek

Fuglekonge med meget gråt i nakken @Philip Elbek

Rørspurv @Philip Elbek

Sangdrossel

Sibirisk Gransanger vs Alm. Gransanger